Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2014.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Eiendomsforvaltning

Liv langs linjene

Fra vesle Sjoa, der toget ikke lenger stopper og gresset gror, til pulserende Oslo S med sine 19 spor og evige menneskemylder. Fra staselige sveitservillaer til finskårne funkisbygg som alle forteller sin del av en stolt jernbanehistorie. Eiendomsporteføljen til ROM er mangfoldig
og forvaltningsansvaret bredt og sammensatt.

Av de knapt 1000 byggene, herunder 317 jernbanestasjoner, som ROM eier, er rundt en tredjedel fredet eller vernet. I tillegg ligger også en god del av stasjonsbyggene i mer grisgrendte strøk der toget enten ikke stopper eller ikke en gang går lenger, noe som gjør det ekstra utfordrende å sørge for bevarende liv og aktivitet.

Et godt år
– Vi har en viktig kulturarv å ivareta – og vi lykkes best når vi får folk til å ta denne kulturarven i bruk. Når vi skaper liv i gamle stasjonsbygg, øker vi også verdien av eiendommene våre, sier Signe Horn, direktør for eiendomsavdelingen i ROM, og den som sitter med forvaltningsansvaret for selskapets bygningsmasse. Hun kan se tilbake på et godt år, der mye er blitt gjort:

– Vi har som mål å være blant de mest effektive, mest miljøorienterte og best likte eiendomsforvalterne i Norge – og jeg mener at vi langt på vei har lyktes med det i 2014. Vi har fått ned det uforutsette vedlikeholdet, nå er 85 prosent av alle vedlikeholdskostnader knyttet til planlagt vedlikehold. Dette klarer vi takket være tett oppfølging av vedlikeholdet og en bra vedlikeholdsdatabase. Videre har vi satt i stand viktige kulturminner. Vi har redusert energiforbruket vårt med drøyt sju prosent i eiendomsmassen – og samtidig redusert forbruket av ikke-fornybar energi fra 1,18 til 0,91 prosent i løpet av 2014. Vi har også begynt å bruke grønne leieavtaler. Nå har vi grønt vedlegg til leiekontraktene våre tilsvarende 35 prosent av arealet vårt. Dessuten

har vi fått enda mer fornøyde leietakere gjennom 2014, noe Norsk leietakerindeks beviser. Den uavhengige undersøkelsen blant leietakere i norske næringseiendommer blir gjennomført årlig, og vi har økt vår score hvert eneste år, forteller en fornøyd eiendomsdirektør.

De trygge møteplassene
Men så var det dette med liv i byggene, da – og da først og fremst i de 317 stasjonene. ROM har ansvar for å gjøre disse velfungerende, miljøvennlige og ikke minst gode å oppholde seg i, samtidig som det skal tas hensyn til en eventuell vernestatus for bygget.

– Det er mange fasetter her. Det handler først og fremst om å legge til rette for at flest muligreiser kollektivt, men også om å skape gode møteplasser, et sted der folk kan møtes, ta en kaffe og en prat, i trygge og lett tilgjengelige omgivelser. I et samfunnsperspektiv mener jeg det er viktig å holde liv i disse stasjonene nettopp for å skape de møteplassene, og ROM har en viktig kulturbyggerrolle. Vi tenker steds- og næringsutvikling – at stasjonen ikke bare er noe du passerer på ferden, men et sted der du kan få gjort ærendene dine. Så da prøver vi å få inn ulike butikker og servicefunksjoner – som for eksempel dagligvare, blomsterbutikk og apotek i og rundt stasjonene. Og der det ikke er togtrafikk lenger, handler det om å skape liv lokalt, enten det er med kaffe og quilt eller ølbryggeri, forteller Horn og påpeker samtidig de store arkitektoniske verdiene som flere av stasjonsbyggene representerer.

Grønne leiekontrakter

For eksisterende eiendommer ble grønne leiekontrakter tatt i bruk i 2014. Hensikten med disse er å sikre en positiv miljømessigutvikling av leieobjekter ved gjennomføring av ulike miljøtiltak.Tiltakene legger til rette for redusert energiforbruk og dermed også for reduserte kostnader som kommer både utleier og leietaker til gode.

Bærekraft 2014

  • 85 prosent av alle kostnader knyttet til vedlikehold er planlagte. Tett oppfølging av vedlikeholdsarbeidet med blant annet årlig tilstandsregistrering av alle bygg, gir god forutsigbarhet.
  • NSBs kompetansesenter på Sundland i Drammen er igangsatt som pilot for BREEAM-In-Use.
  • Andel ikke fornybar energi er redusert fra 1,18 prosent i 2013 til 0,91 i 2014
  • Arbeidet med rensing av forurenset grunn på ROMs eiendom på Brakerøya utenfor Drammen ble sluttført.

ENØK
Energiarbeidet i ROM har vært høyt prioritert i 2014 og ført til en reduksjon fra 310 kWh/m2 i 2013 til 288
kWh/m2 i 2014 (tallene inkluderer Mantena) – en reduksjon på 22 kWh/ m2 eller 7,1 prosent.

enøkFoto Tomasz Majewski

BEVARING GJENNOM BRUK
– Vi er stolt av de historiske verdiene våre, og for oss handler det om å bevare disse kvalitetene og gjøre dem bærekraftige i en ny tid. Da må de tas vare på og de må tas i bruk. Østbanehallen i Oslo og Bergen stasjon er hver for seg gode eksempler. Østbanehallen ble ferdig restaurert i løpet av 2014, et prosjekt som har vært både stort og viktig for oss i ROM – og som i godt samarbeid med Riksantikvaren har fått et fantastisk resultat, sier eiendomsdirektøren og fortsetter:

– Bergen stasjon er en 102 år gammel, klassisk toghall fra den tiden det gikk damplokomotiv på norske skinner. Det krevde stor takhøyde å slippe dampen ut, og i Bergen har vi en nydelig toghall som minner om europeiske togstasjoner, som gamle Gare d’Orsay i Paris. Nå jobber vi med å finne gode løsninger for de 500 kvadratmeterne som vi disponerer i hallen, med tanke på å gjøre stasjonsområdet mer attraktivt å ferdes i.

– Jeg tror på å gi moderne mennesker de urbane kvalitetene de ønsker seg. At det er folk, liv og røre rundt dem. At det er hyggelig og miljøeffektivt. Når det offentlige investerer så mye i kollektiv infrastruktur så må det være riktig at man kapitaliserer på den investeringen ved å bygge høyt og tett på og rundt knutepunktene. Det gir den beste avkastningen på investeringen – og jeg tror det er slik folk vil ha det også, sier Horn.

DE RETTE LEIETAKERNE
Eiendomssjef Alf Gunnar Lunde og eiendomsforvalter Sylvain Todesco har ansvar for Gjøvikbanen og linjene i Buskerud, deriblant den nedlagte Numedalsbanen. De to jobber tett sammen – og de er mye ute og leter etter potensielle leietakere.

– Det vi ser etter er først og fremst lokale krefter med engasjement, glød og glimt i øyet, sier Lunde. – Det er ofte viktigere å finne de rette folkene først, og deretter definere hva de skal gjøre, supplerer Todesco. – Når vi har funnet folk med lokal forankring og engasjement, blir den første oppgaven deres å overbevise oss om at de har en god og levedyktig idé. Tror vi på konseptet deres, har vi som filosofi at vi skal hjelpe dem i gang, blant annet ved at vi gir dem en lav leie innledningsvis, og trapper den opp etter hvert som virksomheten får fotfeste, forteller Lunde.

Fra 2014 vil team Lunde og Todesco særlig trekke frem nytt treningssenter i gamle Vikersund stasjon, Rollag som har ølbryggeriet NSB (Numedal Stasjons Bryggeri) med en årsproduksjon på
160 000 liter øl og en restaurant vegg i vegg, og Sokna stasjon som har fått nytt liv med både frisørsalong og en garn- og gavebutikk.

LIV I ALLE ROM
Langs Nordlandsbanen, der togene går i jevn trafikk forbi både eksisterende og nedlagte stasjonsbygg, er det også liv og røre. Eiendomssjef Toril Dahl Hjelseth vil gjerne ha liv i alle rom, ikke minst fordi et bygg som lever koster mindre å vedlikeholde. Det er mindre hærverk, og potensielle skader på bygget oppdages raskerenår noen bruker det. Dermed har også hun mange kreative løsninger i sin portefølje – som Ankas Trailerstæsj på Namskogan (Anka syr gardiner og annet pynt til trailer-førerhus), kafédrift med velduftende bagetter på Levanger, altmulig-butikk på Røra og en kulturbedrift på Verdalen stasjon.

– Leietakere står ikke i kø på mindre steder, derfor må vi være lydhøre for kreative løsninger og se mulighetene når de dukker opp. For mange av leietakerne våre er virksomheten en livsstil, og vi ser da også etter noen som ikke bare vil ha en 8 til 16-jobb, sier Dahl Hjelseth.

LEIETAKERE I KØ
Et sted leietakerne faktisk står i kø, er på Oslo S. Torstein Heldal, senterleder for Oslo S kan som oftest velge og vrake. Og da velger han de sterkeste merkevarene.

– Et viktig kriterium for aktiviteten på Oslo S er at ting skal gå fort. 70 prosent av menneskene som bruker Oslo S daglig er pendlere som alle har relativt dårlig tid, og de bestemmer seg fort for om de vil bruke penger eller ei. Derfor velger vi kjente og sterke merkenavn. Starbucks er ett eksempel – dem plasserte vi oppe på mezzaninen i sentralhallen, og det fungerer bra nettopp fordi det er et veldig sterkt merkenavn. De hadde faktisk 350 prosent økning i omsetning i forhold til forrige leietaker, som også var en kaffebar.

Heldal er også senterleder for den ombygde Østbanehallen, Ø, som i motsetning til Oslo S satser på folk som vil bli værende en stund, for å spise og se på livet.

– Vi har etablert en slags italiensk piazza innendørs, der vi ikke har vært like opptatt av de sterke merkevarene. Her skal den gode matopplevelsen stå i fokus – og vi har stor tro på at det vil fungere bra, sier Heldal.

TILFREDSE-LEIETAGERE

alder-bygg

ROM som utleier

Stor eiendomsportefølje:
720.000 m2 fordelt på 990 bygg, derav 350 fredede eller vernede.

Variert bygningsmasse: Jernbanestasjoner, godsterminaler, verksteder, logistikksentre, kontorer, næringslokaler, restauranter, butikker, kjøpesentre, hoteller, skoler og boliger.

Høy utleiegrad:
95 prosent

Tilfredse leietakere:
ROMs leietakere er blant de mest fornøyde i landet,med
en score i Norsk Leietakerindeks på 75.

 

 


 

 fordeling-type

fordeling-arealtype

– Når vi har funnet folk med lokal forankring og engasjement, blir den første oppgaven deres å overbevise oss om at de har en god og levedyktig idé.

Alf Gunnar Lunde
Eiendomssjef i ROM Eiendom

ROMs ansvar for kulturarven

Av de nærmere 1000 byggene som ROM eier, har 350 såkalt vernestatus, som betyr at de er enten fredet eller verneverdige. For å ta vare på disse historiske arkitektoniske verdiene, har ROM som tilnærming at det beste vernet skjer gjennom levende bruk – og i tett samarbeid med riks- og byantikvar. Kontinuerlig vedlikehold er alfa og omega.

Skogn-stasjon
Skogn stasjon
separator3
Skogn stasjon gjenoppsto i sin opprinnelige prakt våren 2014 etter omfattende oppussing. Jugendbyggene fra 1900 har fått tilbake sine originale farger og det er lagt nytt skifertak.

Stopp
1. Stopp
separator3
På Røra stasjon har Turid Aalberg åpnet en trivelig interiør- og gavebutikk for hele familien.

Eidsberg stasjon
separator
Eidsberg stasjon har vært angrepet av hussopp, og i løpet av 2014 er mye av treverket i huset skiftet ut. I rehabiliteringsfasen er også byggets yttervegger blitt malt i tidsriktige farger.

Notodden stasjon
separator
Notodden stasjon ble ferdig rehabilitert i 2014. Stasjonen inngår i Norsk Hydros trans- portkjede, som Klima- og miljødepartementet har søkt UNESCO om å gi ver- densarvstatus.

Moi stasjon
separator
Moi stasjon er et staselig bygg fra 1904 som nå frem- står i sin fordums prakt med påkostede fasadedetaljer og opprinnelige farger.

Oppdal skysstasjon
separator
Oppdal skysstasjon fikk i løpet av 2014 tilbake sine opprinnelige farger. Det nesten 100 år gamle byg- get har også fått moderne, miljøriktige energiløsninger samt nytt tak, ny kledning og ny fasade.

Bolstadøyri stasjon
separator
Bolstadøyri stasjon er opprinnelig fra 1883, men ble ombygget i 1932. Det siste året har stasjonen fått sin opprinnelige stil tilbake.

Scene Midt
separator
På Verdal stasjon har Scene Midt erstattet billettsalg med små intimkonserter, kurs og forestillinger.

Endo Gym
separator
I Vikersund har Endo Gym fylt den gamle ærverdige stasjonsbygningen med et 400 kvadratmeter stort tre- ningsstudio.

Cafe Nora
separator
På Levanger stasjon har Imam åpnet café med eksotiske retter i deler av det gamle venterommet.

Lines frisør
separator
På Sokna stasjon har Lines frisør og Karma Helhetsterapi flyttet inn i det vakre og vernede stasjonsbygget fra 1910.

Ankas trailerstæsj
separator
På Namsskogan stasjon selger Ann-Karin broderte gardiner, pledd og hånd- klær til trailere, bobiler og campingvogner.

Numedal Stasjons Bryggeri
separator
På Rollag stasjon brygger Microbryggeriet NSB øl for salg i distriktetet.

Våre bygg

 

Oslogt. 35 bolig
Loenga velferdshus
Loenga DFDS-bygget
Loenga Brakkerigg Oslogt. 37
Oslo Schweigaardsgate 51 I
Oslo Schweigaardsgate 51 II
Oslo Schweigaardsgate 51 III
Oslo Schweigaardsgate 51 IV
Drammen Grønland Adm/Verkstedbygg
Drammen Grønland Vaske-/Smørehall
Bergen Zander kontorbygg
Oslo Munkedamsveien 62
Ål Trolløya kontor/veksted/garasje
Skien Jernbanebrygga 63
Kristiansund bussterminal
Sandnes bussanlegg
Tvedestrand bussanlegg
Sogndal administrasjonsbygg
Sogndal verkstedbygg
Bjørkelangen bussanlegg
Bjørkelangen Lokstall/Bussanlegg
Bjørkelangen Folkets hus
Sand kontorbygg
Sand bussgarasje
Sand disponentbolig
Egersund bussgarasje
Undheim bussgarasje
Klokkarstua kontor/bussgarasje
Svarstad verksted
Svarstad bussgarasje
Eggedal bussgarasje
Tønsberg kontor/verksted
Tønsberg bussgarasje
Trondheim Cecilienborg bussanlegg
Porsgrunn Kammerherreløkka 1
Lierstranda skur
Lierstranda garasje
Lierstranda kontorbrakke
Lierstranda velferdsbrakke
Paradis Tollpost Globe
Paradis Paradisveien kontorbygg
Paradis betongoverbygg/garasje
Paradis brokarlager
Kanalhotellet
Hokksund Vest Grønt bygg
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11
forretningslokale
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11
kontor/lager
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11
åpent lager
Nordstrand stasjonsbygning
Nordstrand godshus
Nordstrand uthus
Ljan stasjonsbygning
Ljan godshus
Hauketo stasjonsbygning
Kolbotn stasjonsbygning
Kolbotn godshus
Oppegård stasjonsbygning
Langhus stasjonsbygning
Ski stasjonsbygning
Ski sykkelverksted
Ås stasjonsbygning
Vestby stasjonsbygning
Vestby godshus
Moss stasjonsbygning
Moss ekspressgodsbygning
Moss godshus
Moss kontorbygg
Dilling stasjonsbygning
Dilling godshus
Rygge stasjonsbygning
Rygge godshus
Råde stasjonsbygning
Fredrikstad stasjonsbygning
Fredrikstad lokstall
Fredrikstad uthus/omformer
Lisleby stasjonsbolig
Rolvsøy terminalbygg
Rolvsøy truckgarasje
Rolvsøy garasje/carport
Sarpsborg stasjonsbygning
Sarpsborg godshus
Sarpsborg Lok.stallm/Velf
Sarpsborg snekkerverksted/lage
Sarpsborg velf./legekontor
Hafslund vokterbolig
Skjeberg stasjonsbygning
Halden stasjonsbygning
Halden godshus m.rampeob.
Halden lokstall/velferd.
Halden bryggerhus
Tistedal stasjonsbygning
Aspedammen stasjonsbygning
Prestebakke stasjonsbygning
Prestebakke godshus
Prestebakke privet
Kornsjø godshus
Kornsjø lok.stall
Kornsjø garasje
Kornsjø traktorstall
Kornsjø privetbygg
Kråkstad stasjonsbygning
Kråkstad privetbygg
Skotbu stasjonsbygning
Skotbu godshus
Tomter stasjonsbygning
Tomter godshus
Spydeberg stasjonsbygning
Spydeberg uthus
Spydeberg godshus
Askim stasjonsbygning
Slitu stasjonsbygg m/godshus
Mysen banemesterkontor
Mysen stasjonsbygning
Eidsberg stasjonsbygning
Eidsberg privetbygg/garasje
Rakkestad stasjonsbygning
Rakkestad garasje
Gautestad stasjonsbygning
Gautestad bryggerhus
Ise stasjonsbygning m/godshus
Ise lagerhus
Fetsund stasjonsbygning
Fetsund godshus
Sørumsand stasjonsbygning
Blaker stasjonsbygning
Blaker godshus
Rånåsfoss stasjonsbygning
Haga stasjonsbygning
Årnes stasjonsbygning
Årnes nye banebygg
Seterstøa stasjonsbygning
Seterstøa godshus
Skarnes stasjonsbyning
Sander stasjonsbygning
Galterud stasjonsbygning
Galterud godshus
Kongsvinger stasjonsbygning
Kongsvinger velferdshus
Kongsvinger godshus
Kongsvinger betjentbolig
Kongsvinger velferd/lokstall
Kongsvinger lokstall
Nor inspektørbolig
Nor banemesterbolig
Kongsvinger ishus
Kongsvinger boliger, boder
Kongsvinger bolig nr. 1
Kongsvinger bolig nr.2
Kongsvinger bolig nr. 3
Kongsvinger bolig nr. 4
Kongsvinger bolig nr.5
Kongsvinger bolig nr.6
Kongsvinger bolig nr.7
Kongsvinger bolig nr.8
Åbogen stasjonsbygning
Åbogen godshus
Åbogen garasje
Åbogen uthus
Åbogen privet
Matrand stasjonsbygning
Matrand godshus
Matrand betj. bolig
Matrand privet
Skotterud stasjonsbygning
Skotterud godshus
Magnor stasjonsbygning
Magnor godshus
Magnor privet
Roverud stasjonsbygning
Roverud bryggerhus
Roverud privet
Roverud tørkehus
Nor bryggerhus
Nor vedskjul
Grinder stasjonsbygning
Grinder bryggerhus
Grinder privet
Kirkenær stasjonsbygning
Kirkenær bryggerhus
Kirkenær privetbygg
Namnå stasjonsbygning
Namnå privetbygg
Flisa stasjonsbygning
Flisa godshus
Flisa bryggerhus
Flisa privet
Våler stasjonsbygning
Våler godshus nord
Våler godshus syd
Våler privet
Braskereidfoss stasjonsbygning
Braskereidfoss uthus/garasje
Hjellum stasjonsbygning
Hjellum godshus
Ilseng stasjonsbygning
Ilseng uthus
Ådalsbruk stasjonsbygning
Ådalsbruk godshus
Ådalsbruk privet
Ådalsbruk uthus/vedbu
Løten stasjonsbygning
Løten godshus
Elverum stasjonsbygning
Elverum ilgods-/velferdsbygnin
Elverum truckgarasje
Elverum lager/el. verksted
Elverum godshus
Elverum mellombygg
Grundset stasjonsbygning
Rena stasjonsbygning
Rena godshus
Opphus stasjonsbygning
Opphus hvilebu b-avd
Søkkunda vokterbolig
Stai stasjonsbygning
Stai godshus
Koppang stasjonsbygning
Koppang godshus
Atna stasjonsbygning
Atna godshus
Hanestad stasjonsbygning
Barkald stasjonsbygning
Barkald hvilebu B-avd.
Alvdal stasjonsbygning
Alvdal godshus
Alvdal ilgodshus
Tolga stasjon
Tolga godshus
Os stasjon
Røros stasjon
Røros pakkhus
Glåmos stasjon
Glåmos godshus
Reitan stasjon
Haltdalen stasjon
Singsås stasjon
Singsås godshus
Oslo Sentralstasjon
Oslo S Østbanebygget
Oslo S Flytogterminalen
Oslo S DA-bygget
Oslo S Fyrhus

Oslo S Truckverksted
Oslogt. 7 bolig
Oslo Bispegt.13 nett.skur
Oslogt. 1 bolig
Lodalen garasje og lager
Lodalen vognbeh.hall
Lodalen toghall
Lodalen tinehus
Lodalen dreiebenkhus
Lodalen vognvaskemaskin
Lodalen mekaniske verksted
Lodalen, kaldgarasje
Lodalen BM’s lager t.hytta
Lodalen Fjellstallen
Lodalen blåbygg
Lodalen tilfluktsrom
Oslo h.hus Eneb.vn. 47
Bryn stasjonsbygning
Bryn stm. bolig
Bryn stm. bolig uthus
Alnabru vognverksted
Alnabru frontlastergar.
Alnabru felleseksp.
Alnabru mobra overnatting
Alnabru opph.rom/toalett
Alnabru terminalbygg
Grorud verksted
Grorud vst. tekn. lab.
Nyland store bolig
Grorud Portvakt
Grorud oksygenlager
Grorud tilfluktsrom 1 (syd)
Grorud tilfluktsrom 2
Grorud tilfluktsrom 3 (nord)
Grorud Kontrollhall
Grorud stasjonsbygning
Grorud st. uthus
Grorud b.avd.brakke
Grorud b.avd.lager
Grorud godshus
Grorud h.hus Jernkroken
Haugenstua vokterbolig
Grorud kontor
Grorud store trelastlager
Grorud lagerbygg 2
Høybråten stasjonsbygning
Lørenskog stasjonsbygning
Lørenskog betjentbolig
Strømmen stasjonsbygning
Strømmen uthus
Sagdalen bolig 1
Sagdalen bolig 2
Sagdalen bolig 3
Lillestrøm nye st.bygning
Lillestrøm gml lokstall
Lillestrøm “Musikkskolen”
Lillestrøm Parkeringshus
Frogner stasjonsbygning
Frogner godshus
Kløfta stasjonsbygning
Kløfta nye stasjonsbygning
Kløfta v. bolig Dragvoll
Jessheim stasjonsbygning
Hauerseter stasjonsbygning
Hauerseter godshus
Hauerseter bfm bolig
Dal stasjonsbygning
Dal godshus
Bøn stasjonsbygning
Bøn uthus
Eidsvoll nye stasjonsbygning
Eidsvoll bgf’s lager
Eidsvoll snekkerverksted
Eidsvoll Adm.bygg buss
Eidsvoll Verkstedbygning buss
Eidsvoll flishus
Eidsvoll b.avd. smielager
Minnesund stasjonsbygning
Minnesund godshus
Morskogen stasjonsbygning
Morskogen vokterbolig
Morskogen godshus
Tangen stasjonsbygning
Tangen godshus
Steinsrud stasjonsbygning
Steinsrud godshus
Sørli terminalbygg
Stange stasjonsbygning
Ottestad stasjonsbygning
Hamar stasjonsbygning
Hamar jernbanerestrurant
Hamar toalettanlegg
Hamar motorvognhall
Hamar Rørosbanestall
Hamar ringstall
Hamar verkstedkontor m/f
Hamar kontor /lager m/f.
Hamar oljebu/lager m/f
Hamar lager/garasje m/f
Hamar verkstedbygning m/f
Hamar forsyn.lager m/f
Hamar verkstedlager m/f
Hamar undervisn.bygn.m/f
Hamar snekkerv.Loppholmen.
Hamar garasje/lager Loppholmen
Hamar smie Loppholmen
Hamar garderobe bad/Lopph.
Hamar velfb.linjep.bm.kontor
Hamar bm.garasje Tjuvholmen
Hamar godslager
Jessnes stasjonsbygning
Brumunddal stasjonsbygning
Brumunddal godshus
Rudshøgda stasjonsbygning
Rudshøgda stasjon, uthus
Moelv stasjonsbygning
Moelv bryggerhus
Bergseng stasjonsbygning
Bergseng bryggerhus
Lillehammer godshus
Lillehammer renholdsbu
Lillehammer nye skysstasjon
Lillehammer kunstpaviljong
Hovemoen adm.bygg/godshus
Fåberg stasjonsbygning
Fåberg godshus
Fåberg bryggerhus
Fåberg velferdsbygg Bane
Øyer stasjonsbygning
Øyer bryggerhus
Tretten stasjonsbygning
Tretten bryggerhus
Losna stasjonsbygning
Fåvang stasjonsbygning
Fåvang godshus
Ringebu stasjonsbygning
Hundorp stasjonsbygning
Vinstra stasjonsbygning
Vinstra godshus
Vinstra bryggerhus
Kvam stasjonsbygning
Kvam godshus
Kvam stasjon, uthus
Sjoa stasjonsbygning
Sjoa toalettbygning
Sjoa stasjon, uthus
Otta stasjonsbygning
Otta lokstall
Otta fyrhus m/relerom
Sel stasjonsbygning
Sel godshus
Sel stasjon, uthus
Brennhaug stasjonsbygning
Brennhaug godshus
Dovre stasjonsbygning
Dovre godshus
Dombås stasjon
Lesjabekk vokterbolig
Hågåseter brakke/feriested
Lesjabekk uthus 1
Lesjabekk uthus 2
Vålåsjø stasjonsbygning
Vålåsjø vokterb./feriested
Vålåsjø hytte/feriested 1
Vålåsjø hytte/feriested 2
Heglingen vokterb./feriested
Hjerkinn stasjonsbygning
Hjerkinn godshus
Hjerkinn lokstall
Svonå vokterb./feriested
Svonå brakke/feriested
Kongsvoll stasjon
Kongsvoll godshus
Kongsvoll pumpehus
Kongsvoll trykkbasseng
Oppdal stasjon
Oppdal godshus
Ulsberg stasjon
Berkåk stasjon
Soknedal stasjon
Soknedal privet
Støren stasjon
Støren bolig XI
Hovin stasjon
Hovin godshus
Lundamo stasjon
Heimdal stasjon
Selsbakk stasjon
Marienborg administrasjonsbygning
Marienborg lokstall
Marienborg lokverksted
Marienborg smie/ hjulverksted
Marienborg velferdsbygg
Marienborg motorvognverksted
Marienborg maler- og snekkerverksted
Marienborg diagnosestasjon
Marienborg bad
Marienborg vanntårn
Marienborg Tine-/Spylehall
Marienborg overbygg
Trondheim stasjon
Skansen stasjon
Trondheim driftsbanegard
Trondheim stasjon Vestre tilb.
Trondheim stasjon Ventehall
Trondheim stasjon Østre bygg
Trondheim stasjon Trappehus
Dombås e-avd. verkstedbygning
Lesja stasjonsbygning
Lesja rampeskur
Lora stasjonsbygning
Lesjaverk stasjonsbygning
Lesjaverk vokterbolig ferieste
Bjorli stasjonsbygning
Bjorli vokterbolig 1.
Bjorli vokterbolig 2.
Bjorli uthus/garasje
Verma stasjonsbygning
Marstein stasjonsbygning
Åndalsnes stasjonsbygning
Åndalsnes lokstall
Åndalsnes renholdsbu
Åndalsnes godsterm.adm.bygg
Åndalsnes godsterm. garasje
Lademoen stasjon
Leangen stasjon
Leangen godshus
Ranheim stasjon
Ranheim godshus
Hommelvik stasjon
Hommelvik godshus
Hell stasjon
Hell ilgodshus
Stjørdal stasjon
Langstein stasjon
Åsen stasjon
Åsen godshus
Skogn stasjon
Skogn godshus
Skogn ilgodshus
Levanger stasjon
Levanger garasje
Verdal stasjon
Røra stasjon
Røra godshus
Røra lagerbygg
Steinkjer stasjon
Steinkjer vognremisse
Steinkjer Linjegodsterminal

Snåsa stasjon
Grong velferdsbygg
Grong stasjon
Grong godshus
Grong garasje
Lassemoen stasjon
Namsskogan stasjon
Majavatn stasjon
Trofors stasjon
Kvalfors stasjon
Mosjøen stasjon
Mosjøen lokstall
Mosjøen lager
Mosjøen garasje
Mosjøen velferd
Mosjøen bussoverbygg
Drevvatn stasjon
Elsfjord stasjon
Bjerka stasjon
Bjerka garasje
Mo i Rana stasjon
Mo i Rana lokstall/verksted
Mo i Rana Godssenter
Mo i Rana garasje
Skonseng stasjon
Dunderland stasjon
Bolna stasjon
Bolna vokterbolig I
Bolna Garasje/vannanlegg
Lønsdal stasjon
Røkland stasjon
Rognan stasjon
Fauske stasjon
Fauske godshus
Fauske garasje sidelaster
Fauske Servicebygg
Oteråga stasjon
Bodø stasjon
Bodø godshus
Bodø lokstall
Gudå stasjon
Gudå godshus
Meråker stasjon
Meråker godshus
Kopperå stasjon
Kopperå godshus
Øyheim ekspedisjons hus
Namsos ekspedisjons hus
Grefsen stasjonsbygning
Grefsen Velferdsbygg
Kjelsås banevokterbolig
Kjelsås stasjonsbygning
Kjelsås anneks
Sandermosen stasjonsbygning
Sandermosen uthus
Nittedal stasjonsbygning
Nittedal vokterbolig
Åneby stasjonsbygning
Hakadal stasjonsbygning
Hakadal bryggerhus
Hakadal godshus
Stryken hytte
Grua stasjonsbygning
Grua vokterbolig
Roa stasjonsbygning
Roa bm.kontor og lager
Roa banemesterbolig
Lunner stasjonsbygning
Lunner st. bryggerhus
Gran stasjonsbygning
Gran godshus
Gran Drosjebu
Jaren stasjonsbygning
Jaren godshus 2
Jaren lagerbygg
Bleiken stasjonsbygning
Bleiken uthus
Hågår stasjonsbygning
Eina stasjonsbygning
Eina godshus
Eina uthus
Eina velferd og lokstall
Eina relehus/garasje
Kvernum vokterbolig
Reinsvoll stasjonsbygninng
Reinsvoll godshus
Reinsvoll privetbygning
Raufoss stasjonsbygning
Raufoss godshus
Breiskallen stasjonsbygning
Breiskallen uthus
Nygard stasjonsbygning
Gjøvik stasjonsbygning
Gjøvik uthus
Gjøvik skysstasjon
Gjøvik lokstall
Gjøvik tollbu
Jevnaker stasjonsbygning
Jevnaker vokterbolig
Hønefoss uthus
Hønefoss godshus
Hønefoss garasje
Hønefoss stasjon
Hønefoss Personalbygg
Hønefoss bussgarasje
Trevatn stasjonsbygning
Leira stasjonsbygning
Sokna stasjon
Sokna godshus
Sokna ilgodshus
Sokna privet
Gulsvik smie
Gulsvik stasjon snekkerverkste
Gulsvik st. pakkhus
Gulsvik traktorstall
Gulsvik stasjonsbygning
Gulsvik st. ilgodshus
Flå stasjonsbygning
Nesbyen godshus
Nesbyen traktorstall
Nesbyen stasjonsbygning
Nesbyen oljebod/truckgarasje
Nesbyen banemesterkontor/hvile
Nesbyen garasje elektro
Nesbyen Privet/Uthus
Gol stasjonsbygning
Torpo stasjonsbygning
Ål godshus
Ål stasjonsbygning
Ål visitørhytte
Ål lokstall
Ål elektroverksted
Ål materiallager
Ål garasjer
Ål betjentbolig 1
Ål betjentbolig 2
Ål velferdsbygg
Geilo stasjonsbygning
Øyestøl vokterbolig
Ustaoset stasjonsbygning
Ustaoset vokterbolig
Ustaoset vannverk
Haugastøl stasjonsbygning
Haugastøl uthus
Haugastøl funksjonærbolig 2
Haugastøl funksjonærbolig 3
Sløtfjord vokterbolig
Haugastøl vannverk
Finse stasjonsbygning
Finse st. godshus
Finse betjentbolig uthus
Hallingskeid eksp.hus
Hallingskeid pumpestasjon
Myrdal stasjonsbygning
Myrdal banemesterbolig
Myrdal vokterbolig II
Myrdal funksjonærbolig I
Myrdal funksjonærbolig II
Myrdal vannverk
Myrdal renseanlegg
Upsete eksp.hus
Upsete vannverk
Solbakken vokterbolig
Mjølfjell stasjonsbygning
Mjølfjell st. godshus
Mjølfjell vannverk
Reimegrend stasjonsbygning
Reimegrend st. godshus
Reimegrend garasje
Urdland stasjonsbygn.
Urdland uthus
Voss lokstall
Voss velferdshus
Voss snekkerverksted/lager
Voss fraktgodshus
Voss ekspressgodsbygning
Voss stasjonsbygning
Evanger stasjonsbygning
Evanger godshus
Bolstadøyri godshus
Bolstadøyri stasjonsbygning
Bolstadøyri vannverk
Dale godshus
Dale stasjonsbygning
Dale garasje/uthus
Stanghelle stasjonsbygning
Fossmarkli anleggsbolig
Vaksdal stasjonsbygning
Trengereid godshus
Trengereid stasjonsbygning
Arna fremmøteplass/lager
Arna traktorstall
Arna godshus
Arna overbygg gangvei
Arna stasjonsbygning
Arna kontor/verks. br. BHVB
Bergen Vedlikeholdshall
Bergen terminalbygg nr 1
Bergen terminalbygg nr 2
Bergen terminalbygg nr 3
Bergen godssenterbygning
Bergen driftsbygning A
Bergen ekspressgodsbygning
Bergen stasjonsbygning
Bergen Stasjon Ny Vestfløy
Bergen terminalbygg nr 4
Leite brakke
Vatnahalsen eksp.hus
Berekvam eksp.hus
Dalsbotn redskapsbu
Reinunga venteskur
Kårdal uværskur
Blomheller uværskur
Dalsbotn eksp.hus
Håreina eksp.hus
Flåm lokstall
Flåm funk.bolig I Velferdshus
Flåm funk.bolig II
Lunden uværskur
Kronstad stasjonsbygning
Nationaltheatret stasjon
Stabekk lagerhus
Blommenholm stasjonsbygning
Sandvika nye stasjonsbygning
Hvalstad gml. st. bygn.
Hvalstad godshus
Hvalstad hybelhus
Hvalstad vaktm. bolig
Asker Eikevn 57, bolig
Asker Eikevn 53, bolig
Asker stasjonsbygning
Asker drosjebu
Drammen st.bygn.-bygg A
Drammen velferdsbygg
Drammen håndverksenter
Drammen godshusmatr.bu/bgf.
Drammen Grunninga g.rekke
Drammen garasje Grunninga
Drammen st.bygn.-bygg B
Drammen stasjon – bygg C
Drammen stasjon – bygg D
Tangen spise-/velferdsrom
Drammen – lagerbygg Tangen
Drammen terminalkontor
Drammen godsterminal
Drammen Presenningstørke
Drammen garasje for kran
Drammen verkst/lager/gar
Drammen gartneribygning
Drammen godshall
Sundland stillverkshus

Sundland bygg I
Sundland bygg F
Sundland bygg L
Sundland bygg A
Sundland bygg C
Sundland bygg B
Sundland bygg D
Sundland bygg E
Sundland bygg K
Sundland bygg G
Sundland bygg H
Sundland fjærlager
Sundland fyrhus
Sundland tilfluktrom
Sundland transformator
Sundland bygg J
Sundland renseanlegg
Drammen lager/redskapsbu
Drammen spiserom/verksted
Sundland lagerhall
Sundland lagerskur
Sundland Statoil-stasjon
Sundland NSB kompetansesenter
Sundland Verksted 2012 N
Gulskogen stasjonsbygning
Mjøndalen stasjonsbygning
Hokksund tilfluktsrom
Hokksund godshus
Hokksund stasjonsbygning
Hokksund jernbanekiosk
Hokksund bussanlegg
Vestfossen stasjon
Vestfossen bolig
Skollenborg godshus
Skollenborg stasjonsbygning
Kongsberg stasjon
Kongsberg bmkont./lager
Kongsberg godshus
Kongsberg bussgarasje
Saggrenda godshus
Saggrenda stasjon
Øysteinstul uthus/privet
Øysteinstul stasjonsbygning
Hjuksebø stasjon
Hjuksebø pumpehus
Nordagutu stasjon
Nordagutu stasjon lager
Gvarv stasjonsbygning
Gvarv godshus
Gvarv DV-garasje
Bø stasjonsbygning
Bø godshus
Lunde stasjonsbygning
Drangedal stasjonsbygning
Drangedal godshus/relehus
Neslandsvatn stasjonsbygning
Gjerstad stasjonsbygning
Vegårshei stasjonsbygning
Nelaug hvilebrakke BM
Nelaug stasjonsbygning
Nelaug telefonforsterker
Hynnekleiv stasjonsbygning
Herefoss stasjonsbygning
Vatnestraum stasjonsbygning
Vennesla stasjonsbygning
Mosby stasjonsbygning
Kr.sand Setesdalsv. 79 dobbelb
Kr.sand Setesd.v.garasje for 3
Kr.sand Setesdalsveien 81,eneb
Langemyr kontor/garasje
Langemyr godsoverbygg
Langemyr spisebrakke
Dalane Glava lager
Krossen verksted/lokstall
Krossen kontorbygning/hybel
Krossen velferdsbygning
Krossen el.lokstall
Krossen dieselpumpehus
Kr.sand bryggerig.kontorbygnin
Kr.sand omlastningsoverbygg
Gamle Mandalsvei 2
Gamle Mandalsvei 4
Gamle Mandalsvei 6
Gamle Mandalsvei 8
Gamle Mandalsvei 10
Gamle Mandalsvei 12
Kr.sand østre brokar ROM
Kr.sand spor 1, 33 rom
Kr.sand sovevognterminal/oppbe
Kr.sand plattformkiosk
Kr.sand stasjonsbygning
Kr.sand restaurant/kiosk
Kr.sand kontorbygning
Kr.sand pakkhus/godsoverbygg
Kr.sand Miljøhus
Kr.sand driftsbygning
Kr.sand Togservicebase
Kr.sand garasje v/miljøstasj.
Nodeland stasjonsbygning
Marnardal stasjonsbygning
Snartemo stasjonsbygning
Storekvina stasjonsbygning
Gyland stasjonsbygning
Moi godshus
Moi lager/vedskjul
Moi stasjonsbygning
Moi relehus/uthus
Heskestad stasjonsbygning
Egersund godshus
Egersund truckg/sykkelskur
Egersund stasjonsbygning
Hellvik enebolig
Hellvik stasjonsbygning
Sirevåg stasjonsbygning
Ogna stasjonsbygning
Brusand stasjonsbygning
Vigrestad godhus
Vigrestad stasjonsbygning
Varhaug stasjonsbygning
Nærbø stasjonsbygning
Nærbø godshus
Nærbø snekkerverksted
Nærbø tømmersag/lager
Bryne stasjonsbygning
Klepp stasjonsbygning
Sandnes hvilebu ny
Sandnes betong overbygg
Sandnes godshus
Sandnes Gml.stasjonsbygning
Sandnes stasjonsbygning
Forus rubbhall
Forus kontor/lager
Hinna stasjonsbygning
Vaulen gamle verksted
Kvaleberg verksted
Kvaleberg lokstall
Kvaleberg garasje
Kvaleberg mellomlasthus
Kvaleberg lagerbygg
Stavanger Paradisvn. LG Termin
Stavanger paradisvn.driftsbygn
Stavanger Kongsgaten garasjer
Stavanger Jernbanevn restauran
Stavanger Jernb.v. stasjonsbyg
Stavanger Jernb.vn. garasje/la
Stavanger Paviljong
Filipstad lokstall
Filipstad gml. GD-bolig
Filipstad terminalbygg
Filipstad lagerbygg
Skøyen stasjonsbygning
Bestun stasjonsbygning
Bestun snust. hvilebrakke
Heggedal stasjonsbygning
Røyken stasjonsbygning
Spikkestad stasjonsbygning
Spikkestad uthus
Skotselv stasjonsbygning
Skotselv godshus
Skotselv uthus/garasje
Åmot stasjonsbygning
Åmot godshus
Geithus godshus
Vikersund maler og s.verk
Vikersund godshus
Vikersund stasjon
Vikersund verkstedbygg
Vikersund garasje
Tyristrand stasjon
Tyristrand godshus
Flesberg garasje
Flesberg st.Ekspedisjonshus
Rollag uthus
Rollag stasjonsbygning
Veggli hvilebu
Veggli st uthus
Veggli stasjonsbygning
Norefjord uthus
Norefjord stasjonsbygning
Norefjord hvilehytte
Rødberg godshus
Rødberg stasjon
Rødberg bakeribygning
Notodden godshus
Notodden stasjonsbygning
Notodden snekkerv./smie
Notodden transformator st./ hy
Notodden dobbeltgarasje
Notodden kollektivterminal
Tinnoset vedskur/garasje
Tinnoset pumpehus
Skien vedlikeholdshall
Skien rekkegarasje
Skien stasjonsbygning
Skien kontorpaviljong
Skien plasthall
Skien Sandvikveien 10
Menstad godssenter/adm.bygg
Menstad godshotell/lager
Menstad takoverbygg/rampe
Menstad lokstall
Borgestad takoverbygg
Borgestad godshus
Borgestad stasjonsbygg
Borgestad takoverbygg rampe
Porsgrunn stasjonsbygning
Merkebekk stasjonsbygning
Merkebekk hvilebu/trallebu
Langsjø hvilebrakke
Sannidal stasjonsbygning
Sannidal enebolig
Vadfoss stasjonsbygning
Kragerø godshus
Rossedalen ekspedisjonshus
Arendal lokstall/verksted
Arendal stasjonsbygning
Flekkefjord eksp/godshus
Figgjo ekspedisjonshus
Figgjo pakkhus
Holmestrand smie
Skoppum stasjonsbygning
Skoppum godshus
Skoppum takoverbygg
Tønsberg godshus
Tønsberg stasjonsbygning
Sem stasjon
Sem lager
Stokke godshus
Stokke stasjonsbygning
Sandefjord stasjonsbygning
Sandefjord godshus
Larvik stasjonsbygning
Larvik smie & snekkerverksted
Larvik lokomotivstall
Larvik bryggerhus
Larvik godshus
Larvik garasjer
Eidanger godshus
Eidanger uthusbygning
Eidanger stasjonsbygning
Borre st.bgn. m/godshus
Horten stbgn/godshus

Til forsiden